PostNord Danmark Rundt ruten 2019 præsenteres i Silkeborg, torsdag 20. december. Spørgsmål rettes direkte til løbsdirektør Jepser Worre telefon (+45) 20 11 08 78.

Danmarks Cykle Union inviterer medier og presse til at dække PostNord Danmark Rundt 2018. Løbet er i 2018 UCI-kategoriseret 2HC. Deadline for akkreditering er fredag 27. juli 2018. Bemærk akkreditering udstedes kun til journalister, fotografer mv. med officielt pressekort.

Akkreditering

Der kan anmodes om akkreditering til alle etaper eller enkelte etaper. Akkrediteringer udleveres i hhv. start- og målbyerne ved løbets mediechef.
Bemærk. Du bedes kun ansøge om akkreditering, såfremt du/dit medie ønsker at benytte pressefaciliteterne i målbyen. I startbyen er der adgang til rytterne i mixed zone foran podiet og holdbusserne uden udleveret presseakkreditering. Adgang hertil kræver alene fremvisning af pressekort på foranledning.

Den officielle akkreditering gælder kun til pressefaciliteterne i målbyen. Fotografer skal altid bære fotovest, som udleveres i forbindelse med udlevering af akkreditering. Akkrediteringen bæres synligt.

Ansøg om akkreditering via mail til løbets Mediechef Christoffer Lehmann (CL) på mail medie@postnorddanmarkrundt.dk. Venligst angiv “Akkreditering” i emnefeltet. Ved ønske om akkreditering, oplyses i mailen:

Navn
Medie
Funktion (Journalist/fotograf/tv)
Angiv etape(r) eller ’Alle etaper’
Angiv start- eller målby hvor akkrediteringen ønskes afhentet ved CL.
Medlemsnr. Dansk Journalistforbund/Danske Sportsjournalister/andet
Du bedes kun ansøge om akkreditering, såfremt du ønsker at benytte pressefaciliteterne i målbyen.  

Mixed zone startby 

Før hver etape præsenteres rytterne på podiet i startbyen. Mixed zone findes i umiddelbar nærhed af podiet. Kun presse med akkreditering, journalister med pressekort eller samarbejdspartnere (herunder kommunikationsmedarbejdere i kommuner mv.) har adgang til mixed zone.

Mixed zone målby (kræver akkreditering) 

Der vil være mixed zone efter hver etape I målbyen. Mixed zone findes i umiddelbar nærhed af podiet. Alle ryttere der skal på podiet efter etapen, vil være tilgængelige i mixed zone efter præmieceremonien. Kun presse og journalister med officiel akkreditering har adgang til mixed zone.

Følgende ryttere skal på podiet efter hver etape
Etapevinderen
Rytteren der skal iklædes PostNords blå førertrøje
Rytteren der skal iklædes SKODAs grønne pointrtrøje
Rytteren der skal iklædes Changing Diabetes bakketrøje
Rytteren der skal iklædes løbets ungdomstrøje
Rytteren der skal iklædes Julemærkefondens fightertrøje

Pressevogn i målby (kræver akkreditering) 

I umiddelbar nærhed af målstregen i målbyerne  findes løbets officielle pressevogn, med begrænset plads til 15 pressefolk/journalister. I pressevognen er der adgang til strøm, TV-skærm og WiFi. Bemærk. Det er kunne journalister/presse med godkendt og udleveret officiel akkreditering der har adgang til pressevognen. Vi bestræber os efter bedste evne på at sikre plads til alle der måtte have brug for arbejdspladsen. Ved høj belægning prioriterer CL. 

Pressefotografer (kræver akkreditering)

Når fotografen opholder sig langs ruten/indenfor hegnet på rundstrækningerne i målbyen og på opløbet, skal han/hun bære synlig akkreditering og fotovest (udleveres sammen med fotoakkreditering). Det er kun akkreditererede fotografer, der må opholde sig på opløbsstrækningen. Bemærk akkreditering udstedes kun til pressefotografer med officielt pressekort.

Pressepakke med kørsel og overnatning

Danmarks Cykle Union og PostNord Danmark Rundt tilbyder presse og journalister en pressepakke indeholdende transport, overnatning, bespisning og fast plads i pressevogn. Læs mere her: pressepakke2018_PNDKR (åbner som PDF). Ved interesse, kontakt Christoffer Lehmann på medie@postnorddanmarkrundt.dk.

Resultater og klassementer

Embed. Vi  tilbyder PNDKR resultat- og klassementsformidling der kan embedes i artikler og digitale omtaler af løbet. Ønskes eksempler, kontakt CL på mail medie@postnorddanmarkrundt.dk.

Mail. Der er også muligt at få tilsendt etaperesultater og klassementer pr. mail umiddelbart efter kommissærernes godkendelse. Oplys ønske herom i mail til CL. 

PostNord Danmark Rundt på de sociale medier

PostNord Danmark Rundt kan følges på Twitter, Facebook og Instagram @postnorddkrundt. Del gerne jeres artikler, dækning og billeder med os via hashtagget #PNDKR18

Billeder

Pressebilleder kan tilgås via Danmarks Cykle Unions Skyfish-konto. Kreditering fremgår af billederne. Hvis ikke andet er angivet, krediter “PostNord Danmark Rundt”.

Fotos fra Post Danmark Rundt 2014 findes via dette link.
Fotos fra Post Danmark Rundt 2015 findes via dette link.
Fotos fra Post Danmark Rundt 2016 findes via dette link.
Løbslogo 
PostNord Danmark Rundt. Ønskes logoet benyttet i pressemateriale, informationsfoldere mv., fremsendes materialet til godkendelse til mail medie@postnorddanmarkrundt.dk inden publicering/tryk.

Ved spørgsmål

Kontakt Mediechef Christoffer Lehmann tlf. 28 96 53 56, mail: medie@postnorddanmarkrundt.dk, eller kontakt PostNord Danmark Rundt via kontaktformularen nedenfor.

Denne side er opdateret den 12-06-2018

 

Etaperesultater |  Klassementer | Livetracking
live.postnorddanmarkrundt.dk

 

Kontakt