English

Danmarks Cykle Union inviterer medier og presse til at dække PostNord Danmark Rundt 2017. Løbet er i 2017 UCI-kategoriseret 2HC.
Deadline for akkreditering er mandag den 11. september 2017. Der kan anmodes om akkreditering til alle etaper eller enkelte etaper. Akkrediteringer udleveres i hhv. start- og målbyerne. Nærmere info om udlevering af akkreditering følger umiddelbart før løbet.

Akkreditering
Akkreditering foregår via denne registreringsformular, eller via mail til løbets Mediechef Christoffer Lehmann (CL) mail medie@postnorddanmarkrundt.dk. Venligst angiv “Akkreditering” i emnefeltet. Ved ønske om akkreditering oplyses i tilmeldingsformularen eller i mailen:

Navn
Medie
Funktion (skrivende/fotograf/tv)
Angiv etape(r) eller ’Alle etaper’
Angiv start- eller målby hvor akkrediteringen ønskes afhentet

Akkreditering gælder generelt kun til presseområderne i start- og målbyerne. Der akkrediteres ikke til VIP-området eller andre steder på ruten. Fotografer skal altid bære fotovest, som udleveres ved afhentning af akkreditering. Akkrediteringen bæres synligt.

Medie- og pressebiler
Alle medie- og pressebiler skal have officiel PNDKR 2017 pressestreamer i forruden, såfremt der ønskes parkering i umiddelbar nærhed af start- og målområderne. Pressestreameren udleveres sammen med den personlige akkreditering. Ønskes pressestreamer til køretøj mail medie@postnorddanmarkrundt.dk eller angiv det i tilmeldingsformularen.

Pressemøde
Der vil være mixed zone efter hver etape I målbyen. Mixed zone findes i umiddelbar nærhed af podiet. Alle ryttere der skal på podiet efter etapen, vil være tilgængelige i mixed zone. Kun presse med akkreditering har adgang til mixed zone.

Fotografer
Fotografer skal bære officiel PNDKR fotovest. Fotovesten udleveres sammen med den personlige akkreditering. Med fotovesten er der adgang til mixed zone og fotoområdet på opløbsstrækningen i målbyen.

Resultater og klassement
Der tilbydes i år officielle PNDKR resultat- og klassementsformidling der kan embedes i artikler og digitale omtaler af løbet. Ønskes eksempler, kontakt CL mail medie@postnorddanmarkrundt.dk.

Der er i år også mulighed for at få tilsendt etaperesultater og klassementer pr. mail umiddelbart efter kommissærernes godkendelse. Du kan angive i tilmeldingsformularen hvorvidt resultater og klassementer ønskes fremsendt.

Der vil løbende blive udsendt praktiske information før og under løbet til akkrediteret presse, såvel som www.postnorddanmarkrundt.dk/presse/ vil blive opdateret.

12. September 1. etape Frederiksberg – Kalundborg 175 km
13. september 2. etape Svendborg – Odense 185 km
14. september 3. etape Otterup – Vejle 180 km
15. september 4. etape Enkeltstart Randers 20 km
16. september 5. etape Ebeltoft – Aarhus 200 km


Pressepakke med kørsel og overnatning

Der tilbydes igen i 2017 en PNDKR pressepakke inkluderende hotel, kørsel og forplejning. Tilbud er udsendt til pressen. Har du ikke modtaget tilbudet, kontakt Christoffer Lehmann, tlf. 28965356 eller mail: medie@postnorddanmarkrundt.dk. Læs mere om pressepakken her: pressepakke_akkreditering_PNDKR17


Ved spørgsmål
Kontakt Mediechef Christoffer Lehmann tlf. 28965356 eller mail: medie@postnorddanmarkrundt.dk, eller kontakt PostNord Danmark Rundt via kontaktformularen nedenfor.

PostNord Danmark Rundt på de sociale medier
PostNord Danmark Rundt kan følges på Twitter, Facebook og Instagram. Del gerne jeres artikler, dækning og billeder med os via hashtaggene #PNDKR17 & #drdkrundt

Billeder
Pressebilleder kan tilgås via Danmarks Cykle Unions Skyfish-konto. Kreditering fremgår af billederne. Hvis ikke andet er angivet, krediter “PostNord Danmark Rundt”.

Fotos fra Post Danmark Rundt 2014 findes via dette link.
Fotos fra Post Danmark Rundt 2015 findes via dette link.
Fotos fra Post Danmark Rundt 2016 findes via dette link.
Rutekort 2017
Løbslogo PostNord Danmark Rundt. Ønskes logoet benyttet i pressemateriale, informationsfoldere mv., fremsendes materialet til godkendelse til mail medie@postnorddanmarkrundt.dk inden publicering/tryk.

Etaperesultater og klassementer
Etaperesultater og klassementer vil i 2017 kunne tilgås direkta via resultater.postnorddanmarkrundt.dk
Ønskes resultater og klassementer fremsendt via mail umiddelbart efter kommisærernes officielle godkendelse, fremsend mail herom til medie@postnorddanmarkrundt.dk, eller kontakt os via kontakformularen herunder. Angiv “Resultater” i emnefeltet.

Juli 2017 er vi i luften med en ny resultat-, statistik- og klassemeneoversigt. Indtil da kan alle etaperesultater og klassementer fra tidligere udgaver af løbet tilgås via denne side.

Kontakt