Danmarks Cykle Union inviterer medier og presse til at dække PostNord Danmark Rundt 2018. Løbet er i 2018 UCI-kategoriseret 2HC. Deadline for akkreditering er fredag den 3. august 2018.

Akkreditering

Der kan anmodes om akkreditering til alle etaper eller enkelte etaper. Akkrediteringer udleveres i hhv. start- og målbyerne ved løbets Mediechef.
Bemærk. Du bedes kun ansøge om akkreditering, såfremt du/dit medie ønsker at benytte presseteltet i målbyen. Der er adgang til rytterne i mixed zone foran podiet og ved holdbusserne uden udleveret presseakkreditering. Her skal du blot kunne fremvise dit pressekort.  

Akkreditering via mail til løbets Mediechef Christoffer Lehmann (CL) mail medie@postnorddanmarkrundt.dk. Venligst angiv “Akkreditering” i emnefeltet. Ved ønske om akkreditering, hvormed der gives adgang til presseteltet, oplyses i mailen:

Navn
Medie
Funktion (Journalist/fotograf/tv)
Angiv etape(r) eller ’Alle etaper’
Angiv start- eller målby hvor akkrediteringen ønskes afhentet ved CL.
Du bedes kun ansøge om akkreditering, såfremt du ønsker at benytte presseteltet i målbyen.  

Mixed zone

Der vil være mixed zone efter hver etape I målbyen. Mixed zone findes i umiddelbar nærhed af podiet. Alle ryttere der skal på podiet efter etapen, vil være tilgængelige i mixed zone. Kun presse med akkreditering, journalister med pressekort eller samarbejdspartnere (herunder kommuner mv.) har adgang til mixed zone.

Følgende ryttere skal på podiet efter hver etape
Etapevinderen
Rytteren der skal iklædes PostNords blå førertrøje
Rytteren der skal iklædes SKODAs grønne pointrtrøje
Rytteren der skal iklædes Changing Diabetes bakketrøje
Rytteren der skal iklædes løbets ungdomstrøje
Rytteren der skal iklædes Julemærkefondens fightertrøje

Pressetelt

I umiddelbar nærhed af målstregen i målbyerne opbygges et pressetelt med begrænset plads til 15 pressefolk. I presseteltet er der adgang til strøm, TV-skærm og WiFi. Bemærk. Det er kunne presse med godkendt og udleveret akkreditering der har adgang til presseteltet. Vi bestræber os efter bedste evne på at sikre plads til alle der måtte have brug for arbejdspladsen. 

Fotografer

Når fotografen opholder sig langs ruten/indenfor hegnet på rundstrækningerne i målbyen g ved opløbet, skal han/hun bære synlig akkreditering og fotovest (udleveres sammen med fotoakkreditering). Det er kun akkreditererede fotografer, der må opholde sig på opløbsstrækningen. Fotovesten bedes afleveret efter endt brug i presseteltet eller til CL.

Resultater og klassement

Embed. Der tilbydes i år PNDKR resultat- og klassementsformidling der kan embedes i artikler og digitale omtaler af løbet. Ønskes eksempler, kontakt CL på mail medie@postnorddanmarkrundt.dk.

Mail. Der er også muligt at få tilsendt etaperesultater og klassementer pr. mail umiddelbart efter kommissærernes godkendelse. Oplys ønske herom i mail til CL. 

PostNord Danmark Rundt på de sociale medier

PostNord Danmark Rundt kan følges på Twitter, Facebook og Instagram @postnorddkrundt. Del gerne jeres artikler, dækning og billeder med os via hashtagget #PNDKR18

Billeder

Pressebilleder kan tilgås via Danmarks Cykle Unions Skyfish-konto. Kreditering fremgår af billederne. Hvis ikke andet er angivet, krediter “PostNord Danmark Rundt”.

Fotos fra Post Danmark Rundt 2014 findes via dette link.
Fotos fra Post Danmark Rundt 2015 findes via dette link.
Fotos fra Post Danmark Rundt 2016 findes via dette link.
Løbslogo 
PostNord Danmark Rundt. Ønskes logoet benyttet i pressemateriale, informationsfoldere mv., fremsendes materialet til godkendelse til mail medie@postnorddanmarkrundt.dk inden publicering/tryk.

Ved spørgsmål

Kontakt Mediechef Christoffer Lehmann tlf. 28965356, mail: medie@postnorddanmarkrundt.dk, eller kontakt PostNord Danmark Rundt via kontaktformularen nedenfor.

Denne side er opdateret den 11-04-2018

English

Etaperesultater |  Klassementer | Livetracking
live.postnorddanmarkrundt.dk

Kontakt